lądowy


lądowy
adj
(wojska) ground (attr), (zwierzęta) terrestrial; (granica, obszar) land (attr), (klimat) continental; (transport) overland; (budownictwo) land

szczur lądowy — (przen) landlubber (pot)

* * *
lądowy
a.
land, ground; biol. (= żyjący na lądzie) land, terrestrial; droga lądowa land route; przewozić coś drogą lądową transport sth by land; atak lądowy wojsk. ground attack; siły lądowe wojsk. ground forces, land forces; ssak lądowy zool. land mammal, terrestrial mammal; inżynieria lądowa techn. civil engineering; szczur lądowy żegl., żart. landlubber; pomost lądowy geogr. landbridge.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • lądowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} właściwy, typowy dla lądu; występujący, żyjący na lądzie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ssak lądowy. Transport lądowy. ZOB. szczur lądowy {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • lądowy — lądowywi «dotyczący lądu; znajdujący się lub żyjący na lądzie» Droga lądowa. Granica lądowa. Budownictwo lądowe. Obszary lądowe. ∆ Klimat lądowy «klimat, który cechuje niewielka ilość opadów, znaczne wahania temperatury powietrza, gorące lato i… …   Słownik języka polskiego

 • lądowy — Szczur lądowy zob. szczur 1 …   Słownik frazeologiczny

 • szczur lądowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} lekceważące określenie człowieka mieszkającego na stałym lądzie, nieznającego morza i nieprzyzwyczajonego do przebywania na nim (w odróżnieniu od ludzi morza – marynarzy, rybaków itp.) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • kontynentalny — 1. «dotyczący kontynentu, znajdujący się na nim; właściwy lądowi stałemu; lądowy» Powietrze kontynentalne. Fauna, flora kontynentalna. ∆ meteor. Klimat kontynentalny «klimat lądowy, odznaczający się niewielką ilością opadów, znacznym wahaniem… …   Słownik języka polskiego

 • szczur — 1. Szczur lądowy «o kimś przebywającym stale na lądzie, źle znoszącym morskie podróże, nieznającym spraw morskich (w przeciwieństwie do rybaków i marynarzy)»: Twarda szkoła żeglugi stopniowo przekształca szczurów lądowych w ludzi morza.… …   Słownik frazeologiczny

 • depresja — ż I, DCMs. depresjasji; lm D. depresjasji (depresjasyj) 1. «chorobliwe przygnębienie i zahamowanie czynności psychicznych występujące w psychozach; stan zniechęcenia, apatia» Długotrwała, głęboka, nagła depresja. Popaść w depresję. Poddawać się… …   Słownik języka polskiego

 • klimat — m IV, D. u, Ms. klimatacie; lm M. y «charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich… …   Słownik języka polskiego

 • kontynent — m IV, D. u, Ms. kontynentncie; lm D. y 1. «wielki obszar lądu otoczony morzem i oceanem; część świata» Kontynent azjatycki, europejski. ◊ Czarny kontynent «Afryka» 2. blm «masyw lądowy Europy (bez Anglii)» 3. blm «każdy ląd stały w… …   Słownik języka polskiego

 • pomrowik — m III, DB. a, N. pomrowikkiem; lm M. i zool. «Deroceras, lądowy ślimak płucodyszny z rodziny o tej samej nazwie, mający wydłużone ciało i muszlę zredukowaną do płytki wapiennej; występuje w licznych gatunkach, głównie w Europie, Azji Mniejszej i… …   Słownik języka polskiego

 • przewóz — m IV, D. przewózwozu, Ms. przewózwozie; lm M. przewózwozy 1. «przewiezienie kogoś lub czegoś z jednego miejsca na drugie; transport osób lub rzeczy drogą lądową, wodną lub powietrzną» Przewóz lądowy, wodny, śródlądowy, morski. Przewóz kolejowy,… …   Słownik języka polskiego